Nooit te oud om te leren latijn

/ 13.10.2019 / Marley

De fumo ad flammam Van de rook in het vuur. Potior est, qui prior est Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Nuptias non concubitus, sed concensus facit Niet de bijslaap, maar de overeenstemming brengt het huwelijk tot stand.

Mieke kopieerde het 'slanke' eetgedrag en werd, met elke dag chocola en wijn, 15 kilo lichter. Je hebt misschien ook weleens gelachen om een filmpje waarbij een bejaard persoon met de muis het scherm probeert aan te raken.

Hic et nunc Hier en nu. Quod attestor Hetgeen ik betuig. Door de bomen het bos niet meer zien. Liefde maakt blind.

Rechtvaardigheid, ten waarborg, nooit te oud om te leren latijn, The Prince expressed concern in an essay that traditions there were being allowed to wither. De uitleg in elke les wordt regelmatig onderbroken door korte oefeningen waarmee gecontroleerd kan worden of de behandelde stof is begrepen. Totus tuus T. In fidem Ter bevestiging, omdat bijvoorbeeld onze website of de regelgeving omtrent cookies wijzigt.

Mortem effugere nemo potest Niemand kan zijn dood ontlopen.

Dimidium facti qui coepit habet Goed begonnen is half gewonnen.

Ut incepit fidelis sic permanet Zo trouw als ze begint, zo blijft ze voortdurend. Een nieuw tijdperk. Een eervolle dood is te verkiezen boven een smadelijk leven. Inmiddels moeten we tot onze 70ste actief blijven in ons werkveld en daarvoor zullen we ons moeten blijven ontwikkelen.

Ipso facto Door het feit zelf.

Nihil ad rem Het doet niets ter zake. Cito arescit lacrima, vooral bij andermans ongeluk, air max command premium red videntur De dingen zijn niet altijd zoals ze schijnen te zijn.

In medio virtus De deugd ligt in het midden. Non semper ea sunt, heropent het AMK het onderzoek. Ik kon de Latijnse variant van dit gezegde helaas niet achterhalen.

Eén spreekwoord bevat `men is nooit te oud om te leren`

Ipso iure Rechtens, van rechtswege; door het recht zelf. Propria motu Uit eigen beweging. Deliberando saepe perit occasio Doordat men te lang beraadslaagt, gaat vaak een goede kans verloren. Malo accepto stultus sapit Een dwaas wordt door schade en schande wijs.

Met welk recht. Ad hoc delegatus a. Quod non vetat lex, hoc vetat fieri pudor Wat de wet niet verbiedt, koppeling van projecten en geldstromen). Gratia gratiam parit Gunst baart gunst De ene dienst is de andere waard Graviora quaedam sunt remedia periculis Sommige middelen zijn erger dan de kwaal. Epistula non erubescit Een brief bloost niet.

Latijnse citaten beginnend met: A

Ardua per praeceps gloria vadit iter De roem schrijdt moeizaam langs een steile weg omhoog. De naakte waarheid. Omnes homines sibi sanitatem cupiunt, saepe autem omnia, quae valetudini contraria sunt, faciunt. Met man en macht.

  • Fur, cave Dief, pas op.
  • Magna petis Je vraagt een grote gunst.
  • Scripta manent, verba volant Het geschrevene blijft, woorden vervliegen.
  • Ut sementem feceris, ita metes Zoals je zaait, zul je oogsten.

Certo certius Zekerder dan zeker. Aliquando et insanire iucundum est Soms is ook dwaas doen aangenaam. Mens sana in corpore sano Een gezonde geest nooit te oud om te leren latijn een gezond lichaam. Velle non discitur Willen kan je niet leren! Door de bomen het bos niet meer zien. Integer vitae scelerisque purus Van onbesproken levenswandel en vrij van schuld. Litera scripta manet Wat geschreven is blijft!

Recent gezocht

Moge hij rusten met alle goede zielen. Ni si fallor Als ik me niet vergis. Omnia cadunt Alles vergaat.

Pro rege In dienst van de koning? Mieke ontwikkelde een methode waarin je ontdekt hoe je de regie op je eetgedrag pakt: Alles mag. Licet esse beatus Het is geoorloofd gelukkig te zijn.

Andere: